Over Parantee-Psylos

Goed bestuur

Statuten
statuten 1/01/2017

Huishoudelijk reglement Parantee-Psylos
huishoudelijk reglement 20/06/2017
- tuchtreglement 19/10/2017
- tuchtreglement dopingpraktijken elites en begeleiders 20/06/2017
- deontologische code 20/06/2017
- handleiding commissie en competitiemanagement G-sporttak 16/05/2015
- handleiding classificatie

Beleidsplan Parantee-Psylos 2017-2020
- beleidsplan 2017-2020

Werkingsverslagen Parantee-Psylos

- jaarverslag 2017: luik I en luik II

Werkingsverslagen Parantee
- rapportering 2016
- rapportering 2015
- rapportering 2014
- rapportering 2013

Verslagen algemene vergadering Parantee-Psylos
- AV 2018
- AV 2017

Verslagen algemene vergadering Parantee
- BAV 2016
- AV 2016
- AV 2015
- AV 2014

Raad van bestuur Parantee-Psylos
- werkplan 2018
- gefaseerd rooster verkiezing