Links

Inleiding
De sportspecifieke links plaatsen we bij de sporttakken. Daar vind je informatie m.b.t. materiaal, persoonlijke website van atleten, ...

Links naar andere sportfederaties vind je hier

Inhoud

Internationale organisaties/federaties
 
  Het International Paralympic Committee is de vertegenwoordiger van de Paralympische Beweging op internationaal vlak.
  De International Wheelchair & Amputee Sports Federation (IWAS) vertegenwoordigt alle rolstoelgebruikers en sporters met een amputatie.
  De International Blind Sports Federation (IBSA) vertegenwoordigt de sporters met een visuele handicap.
  De Cerebral Palsy International Sports and Recreation Association (CP-ISRA) vertegenwoordigt de sporters met een hersenletsel.
  De International Sports Federation for people with an intellectual disability (INAS) vertegenwoordigt de sporters met een verstandelijke handicap.


boven


Nationale en Vlaamse organisaties/federaties mbt tot sport

   Het Belgian Paralympic Committee is het Nationaal Paralympisch Comité (NPC) dat de Paralympische Beweging en haar waarden in ons land vertegenwoordigt. Het BPC wordt door het International Paralympic Committee erkend.
  Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) is het Nationaal Olympisch Comité (NOC) dat de Olympische Beweging en haar waarden in ons land vertegenwoordigt. Het BOIC wordt door het Internationaal Olympisch Comité erkend.
   De Vlaamse SportFederatie (VSF) is een koepelfederatie. Het verenigt de verschillende Vlaamse sportfederaties en verdedigt hun belangen. Het tracht een positieve bijdrage te leveren tot het uitbouwen van kwalitatief hoogstaande sportfederaties in Vlaanderen met het oog op een grotere actieve sportparticipatie en een betere uitstraling via topsportprestaties.
  Sportwerk Vlaanderen, Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding vzw, wil de ideale partner zijn voor kwalitatieve begeleiding van de sportsector in Vlaanderen.
Het hoofddoel is het creëren van officiële tewerkstelling in de sportsector in Vlaanderen.
  Stichting Vlaamse Schoolsport vzw wil de harmonieuze ontwikkeling van geest en lichaam van de schoolgaande jeugd bevorderen via opvoedende sportactiviteiten.
Sport en Verkeer.be is een website van de Vlaamse Sportfederatie, de Verenigingen voor Verkeersveiligheid en de Vlaamse overheid. De website geeft tips voor een veilige verplaatsing van en naar de sportclub of wedstrijd. Ook is er informatie over veiligheid voor trainingen op de openbare weg.

boven


 Andere organisaties voor G-sport
 
G-sport Vlaanderen verenigt de G-actoren: de unisportfederatie G-sport Parantee-Psylos, multisportfederatie S-Sport//Recreas, de Vlaamse provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en andere actoren zoals To Walk Again, Sport Vlaanderen, Special Olympics Belgium, Vlaamse Doven SportBond en de Stichting Vlaamse Schoolsport. Samen slaan zij de handen in elkaar om G-sport binnen Vlaanderen uit te bouwen tot een sterk geheel.
   
  S-sport // Recreas vzw is een multisportfederatie die onder meer een recreatief aanbod organiseert voor personen met een verstandelijke, visuele, fysieke of auditieve handicap.
  Met To Walk Again garandeert Sporta dat mensen met een fysieke beperking onder deskundige begeleiding van sportbeoefening kunnen genieten en hun gezondheid kunnen bevorderen.
  Special Olympics Belgium is lid van Special Olympics International. SOI organiseert de Winter- en Zomerspelen. Deze organisatie organiseert de nationale spelen, een laagdrempelig sportevenement. De deelnemers zijn sporters met een verstandelijke handicap.

bovenOverheden

  Sport Vlaanderen is de sportadministratie van de Vlaamse Gemeenschap. Voluit heet Bloso: het agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie.
 

 Het Autonoom Provinciebedrijf Sport van de provincie Antwerpen zorgt voor de subsidies van de provinciale sportfederaties, de organisatie van sportactiviteiten, vorming, ...

Het Autonoom Provinciebedrijf Sport van de provincie Antwerpen maakte een specifieke website rond G-sport
 

 De Provinciale Sportdienst Limburg zorgt voor de subsidies van de provinciale sportfederaties, de organisatie van sportactiviteiten, vorming, ...

 

 De Provinciale Sportdienst Oost-Vlaanderen zorgt voor de subsidies van de provinciale sportfederaties, de organisatie van sportactiviteiten, vorming, ...

 

 De Provinciale Sportdienst Vlaams-Brabant zorgt voor de subsidies van de provinciale sportfederaties, de organisatie van sportactiviteiten, vorming, ...

 

 De Sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zorgt voor de subsidies van de provinciale sportfederaties, de organisatie van sportactiviteiten, vorming, ...

 

 De Provinciale Sportdienst West-Vlaanderen zorgt voor de subsidies van de provinciale sportfederaties, de organisatie van sportactiviteiten, vorming, ...


boven


Instellingen/organisaties mbt personen met een handicap

  De Directie-generaal Personen met een handicap is hoofdzakelijk belast met de toekenning van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (volwassenen) na een medisch onderzoek en een onderzoek van de inkomsten. Ze levert ook attesten af zodat de personen die medisch erkend worden als personen met een handicap hun rechten kunnen laten gelden op fiscale en sociale maatregelen en parkeerkaarten en verminderingskaarten op het openbaar vervoer af. Zij voert tenslotte ook nog medische onderzoeken uit om de handicap bij kinderen vast te stellen met het oog op de toekenning van de bijkomende kinderbijslag aan hun ouders.
 

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken.

   Blijf Actief vzw is het eerste platform voor en door minder mobiele maar actieve mensen.
  Het European Disability Forum is een onafhankelijke NGO die de belangen van de Europeanen met een handicap behartigt. 
Intro vzw is een organisatie die toeziet op de toegankelijkheid van evenementen voor personen met een beperking. Evenementen die aan de toegankelijkheidsvoorwaarden van Intro voldoen, kunnen het Intro-OK-label verdienen.
Enter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, streeft naar optimale toegankelijkheid van openbare gebouwen. Ook streeft Enter voor een coherent Vlaams toegankelijkheidsbeleid.
TolBo vzw staat voor Toegankelijkheid Lokale Besturen en Overheidsdiensten. TolBo wil de toegankelijkheid van gebouwen als opstap gebruiken voor toegankelijkheid van communicatie, websites en sociale media.

boven