Clubbegeleiding

Clubondersteuning - structuur

Op sportbestuurlijk vlak kunnen clubs rekenen op ondersteuningsmogelijkheden en het aanbod van Parantee-Psylos.  • 100% mijn sportclub: met behulp van clubondersteuningsdoelen dagen we de clubs uit om een stap verder te zetten in de ontwikkeling van hun club.
 • Maandelijkse E-nieuwsflash voor clubbestuurders waar belangrijke topics uitgelicht worden.
 • Begeleiding op maat in functie van het jeugdsportproject 'De jeugd, de DOEkomst'.
 • Doorstroming van informatie rond subsidiëringsmogelijkheden.
 • Doorstromen van allerlei informatie met betrekking tot wetten en decreten.
 • Gratis deelname aan bijscholingen voor clubbestuurders.
 • Te gebruiken tool: fiche voor de sportbegeleider.
 • Gratis downloaden van de gedragscodes en mogelijkheid tot personaliseren van de gedragscodes met het clublogo.

 
 • Gratis gebruik van een vergaderzaal in het Huis van de Sport in Gent voor clubvergaderingen.
 • Voordeeltarief voor Dynamoprojecten van VSF (Vlaamse sportfederatie).
Voor de uitwerking van onze projecten maken we gebruik van de tools van Dynamoproject. Op hun website vind je de mogelijkheden die Dynamo biedt voor jouw club. Als lid van Parantee geniet je van het voordeeltarief voor opleidingen, brochures en documenten. 
 
 • Felicitatie van jubileumjaar club op de Algemene Vergadering van Parantee
 • De organisatie van trefdagen voor clubbestuurders.
 • Ondersteuningstraject 'nieuwe sportclub'
 
Jan: “Mijn zoon heeft een handicap. In onze buurt is er geen specifiek sportaanbod. Samen met enkele andere ouders willen we een sportclub opstarten. Maar hoe beginnen we eraan?
 
Welke vragen heb je als club?
- Wordt de club best een vzw of feitelijke vereniging?
- Hoe maak ik statuten op?
- Hoe moet ik een begroting opmaken?
- Hoe werkt de boekhouding van een kleine club?
 
 • Ondersteuningstraject 'beleid'

 
Frans: “Ik ben voorzitter van een sportclub met 30 leden. Onze werking is al jaren hetzelfde. Toch gaan er steeds meer stemmen op in het bestuur om eens stil te staan bij de clubwerking en misschien een paar dingen te veranderen. Het lijkt ons daarom zinvol om een aantal zaken neer te schrijven. Zo wil het bestuur aan de trainers en de leden het kader meegeven waarin we werken. Het is niet omdat we een kleine club zijn dat we niet kwaliteitsvol willen werken. Ook kan het handig zijn om op basis van een beleidsnota een begroting op langere termijn op te maken. Eens de beleidsnota er is, kunnen we dit ook gebruiken in functie van projecten en subsidiedossiers.”

Welke vragen heb je als club?
- Hoe begin ik aan een beleidsnota?
- Hoe stel ik een missie en doelstellingen op?
- Hoe kan dit een meerwaarde zijn voor onze club?
 
 • Ondersteuningstraject 'vrijwilligers en trainers'

 
An: "Onze secretaris heeft aangegeven dat hij volgend seizoen zijn engagementen binnen de club wil stopzetten. We moeten dus op zoek naar een vrijwilliger die secretaris wil worden. Ik weet niet hoe hieraan te beginnen. Ik heb al bij een aantal mensen gepolst. Steeds terugkerende vragen zijn: wat houdt dit in en hoeveel tijd moet ik hiervoor voorzien?"

Sofie: "We zijn op zoek naar een zwemtrainer voor de trainingen op zaterdagochtend. Hoe pakken we dit aan?”

Welke vragen heb je als club?
- Wat verwacht het bestuur van de vrijwilligers?
- Hoe kan het bestuur de binding van de vrijwilligers met de club verhogen?
- Via welke kanalen kunnen we zoeken naar vrijwilligers en trainers?
- Wat verwachten vrijwilligers als return?
 
 • Ondersteuningstraject 'gezond en ethisch sporten'

 
Peter: "We willen met onze club een gedragscode opstellen voor onze leden. Hoe moeten we hier aan beginnen om een duidelijk en goed charter op te stellen?"

Elien: "In onze club willen we iedereen de kans geven om zich in een eerlijke competitie te ontplooien, zowel op sporttechnisch als sociaal vlak. Hoe kunnen we dit bereiken?"

Welke vragen heb je als club?
- Hoe stel ik een ethisch charter op?
- Hoe zorg ik voor eerlijke competitie tussen personen met een handicap?
- Hoe ontwikkelen sporters zich het best op lange termijn?
 
Meer informatie over Gezond sporten? Die vind je hier.
Meer informatie over Ethisch sporten? Die vind je hier.
  
 • Ondersteuningstraject 'fondsenwerving en marketing'

 
Luc: "Een club besturen kost geld. Lidgeld is maar een klein deel van onze inkomsten. Daarnaast gaat het bestuur op zoek naar andere manier om geld in kas te krijgen. Enerzijds via het organiseren van het jaarlijks eetfestijn. Anderzijds is het bestuur op de hoogte van verschillende subsidiereglementen. Toch blijft het administratief zwaar om deze dossiers in te vullen. Advies zou welkom zijn."

Welke vragen heb je als club?
- Waar kan ik subsidies aanvragen?
- Kan ik via andere fondsen middelen werven?
- Hoe moet ik een sponsordossier aanpakken?
- Ik moet een subsidiedossier invullen, maar hoe begin ik daar aan?