Nieuws

Parantee-Psylos is geboren!

Parantee vzw en Psylos vzw vormen sinds 1 januari 2017 samen officieel Parantee-Psylos! Wij zijn de Vlaamse sportfederatie voor sporters met een beperking. Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen. 

Naar aanleiding van het nieuwe Vlaamse decreet op de sportfederaties zochten beide G-sportfederaties elkaar op. Psylos en Parantee kenden elkaar goed omdat ze beide meewerkten aan de ontwikkeling van G-sport Vlaanderen. Dat bevorderde de samenwerking om tot een fusie te komen waarbij de twee partijen een aangenaam gevoel hadden.

Op 21 oktober 2016 gaven zowel de clubs van Psylos als Parantee de goedkeuring voor een fusie op hun Bijzondere Algemene Vergaderingen. Vanaf dat moment was de fusie structureel een feit. Inhoudelijk geven we onszelf meer tijd om op organische wijze te verstrengelen. Parantee-Psylos wordt de komende beleidsperiode een goed draaiende G-sportfederatie waarmee alle belanghebbers zich verbonden voelen. En daar heeft iedereen alle vertrouwen in: Parantee en Psylos zullen elkaar versterken in de fusiefederatie. 

Hoe kwamen we tot deze fusie? Wat waren de mijlpalen? 
  • 13/10/2015 - Teamleden Psylos en Parantee ontmoeten elkaar voor het eerst: Wie is wie en wie doet wat?
  • 14/10/2015 - Bestuursleden Psylos en Parantee ontmoeten elkaar en geven een principieel akkoord om samen verder te gaan
  • 07/03/2016 - Bestuur Psylos en Parantee leggen de laatste hand aan het fusievoorstel.
  • 20/05/2016 - Psylos en Parantee ondertekenen het fusievoorstel.
  • 24/06/2016 - De personeelsleden van Psylos en Parantee leren elkaar beter kennen tijdens een gezamenlijke teamdag.
  • 21/10/2016 - De clubs van beide federaties keuren de fusie goed op een Bijzondere Algemene Vergadering.
  • 01/01/2017 - Parantee-Psylos vzw uit de startblokken!


< Terug