Opleiding

Opleiding voor classificeerders

Sport betekent ook uitdaging, de spanning van het spel opzoeken en de sportieve strijd met anderen aangaan door aan wedstrijden mee te doen. Die sportieve strijd is leuk als men ook een eerlijke kans maakt om te winnen en als de tegenstander daarbij gelijkwaardig is. Om dit te realiseren, worden sporters vaak op basis van hun handicap ingedeeld in klassen. Denk aan een indeling heren en dames, of een indeling op basis van gewicht of leeftijd. In de G-sport is classificatie een aanvullend middel om sporters met een handicap naargelang hun functionele mogelijkheden binnen een bepaalde sporttak in klassen te kunnen indelen. Deze indelingen worden bepaald door de internationale sportfederaties, maar worden overgenomen door de nationale en landelijke sportbonden. Voor de sportbeoefenaars met een fysieke handicap verschillen de klassen zelfs van sporttak tot sporttak. 

Bij de meeste G-sporten die in regionaal en nationaal competitieverband worden beoefend, is classificatie verplicht. Op bepaalde internationale wedstrijden kan men een internationale classificatie laten uitvoeren. De internationale klasse geldt uiteraard ook als nationale klasse. De toekenning van een nationale klasse gebeurt door classificeerders aangeduid op basis van hun opleiding en bekwaamheden. 

We zijn continue op zoek naar geïnteresseerden die een internationale opleiding willen volgen om hier in Vlaanderen en België nationale classificaties aan de G-sporters toe te kennen. Vanuit Parantee-Psylos en BPC ondersteunen we die opleiding(en), zowel administratief als financieel. Bij voorkeur heb je een (para)medische achtergrond of een grondige kennis van de G-sporttak waarvoor je classificeerder wil worden.

Interesse? Neem zo snel mogelijk contact op via classificatie@parantee-psylos.be en we nodigen je uit voor een intakegesprek.

gerelateerde opleidingen

Er zijn geen opleidingen gevonden.