Wij hebben een nieuwe website op www.parantee-psylos.be
 

Clubbegeleiding

Verzekering


Verzekeringspolis Verzekeringsformulieren 


Aangifte ongevallen

Elk schadegeval moet binnen de acht dagen na het ongeval schriftelijk aan Arena gemeld worden. Vul op het ongevalaangifteformulier de vragen over het ongeval zorgvuldig in en ga vervolgens naar de dokter die het medische luik invult. Stuur het formulier samen met de eventuele reeds ontvangen onkostennota's (verschilstaten van de mutualiteit) en verslagen op naar Arena. Arena zendt je vervolgens een ontvangstmelding met alle nodige info en een dossiernummer. Alle bijkomende onkostennota's kun je nasturen naar Arena, met vermelding van je dossiernummer. Eens het dossier volledig is, zal tot vergoeding worden overgegaan.  


Verzekeringsattest 

Een attest waaruit blijkt dat jouw club onder deze verzekeringspolis valt, kun je steeds opvragen bij het Parantee-Psylossecretariaat. Een dergelijk attest kan toegevoegd worden aan o.a. subsidiedossiers. 


Verzekeringsagentschap

Parantee verzekert haar leden via de verzekeringsmaatschappij N.V. Arena, Nervierslaan 85 bus 2, 1040 Etterbeek, tel.: 02 512 03 04, fax: 02 512 70 94, arena@arena-nv.be, www.arena-nv.be.

De bemiddelaar van Parantee-Psylos is dhr. Johan De Maeyer van kantoor Decock en De Maeyer, Koning Albertstraat 25, 8210 Zedelgem-Veldegem, tel.: 050 28 16 60, fax: 050 28 16 19, johan@decock-demaeyer.be


  Voor vragen rond verzekeringen, kan je bij Parantee-Psylos terecht bij dieter.vandenbroucke@parantee-psylos.be.