Over Parantee-Psylos

Beleid


Missie
Parantee-Psylos is een Vlaamse sportfederatie die zich tot doel stelt kansen te creëren voor alle personen met een beperking zodat zij volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen. Hiertoe zal een aanbod uitgewerkt worden voor alle leeftijden en dit zowel op recreatief, competitief als topsportniveau. Parantee-Psylos is een volledig neutrale organisatie die zowel een normalisatie als een zo hoog mogelijke graad van integratie van personen met een beperking beoogt. Optimale samenwerking met reguliere sportfederaties is dan ook een belangrijke doelstelling. Parantee-Psylos zal tot slot de belangen van personen met een beperking maximaal verdedigen zodat zij alle kansen krijgen om volwaardig te sporten en te bewegen.

Statuten
statuten 1/01/2017

Huishoudelijk reglement
huishoudelijk reglement 
- tuchtreglement 22/11/2016 
- tuchtreglement dopingpraktijken elites en begeleiders
- deontologische/ code

Actieplan 
- actieplan 2016

Rapportering
- rapportering 2015
- rapportering 2014