Over Parantee

Situering

Parantee vzw is, net zoals haar Franstalige partnerfederatie Ligue Handisport Francophone asbl, lid van het Belgian Paralympic Committee. Dit Belgian Paralympic Committee is op haar beurt erkend door het International Paralympic Committee.  

Missie

Parantee vzw is een Vlaamse sportfederatie die een duurzaam, innovatief en kwaliteitsvol sportaanbod op maat van personen met fysieke, zintuiglijke of verstandelijke handicap organiseert.  Ze realiseert dit door een uitgebreid netwerk van exclusieve G-sportclubs en een intensieve samenwerking met reguliere sportfederaties en hun aangesloten clubs. De verworven expertise wordt aangewend om zowel recreatieve, competitieve als topsporters met een handicap te begeleiden en te ondersteunen in het verwezenlijken van hun eigen sportieve en sociale ambities.

Kerntaken 

  • Sportfederatie

Parantee vzw zal een sportaanbod creëren, zodat personen met een handicap, ook zij die in het regulier circuit geïntegreerd zijn, contact met de G-sportcontext kunnen hebben.

  • Organisatorische integratie
Parantee vzw zal organisatorische integratie verder ondersteunen om een ruimer en kwaliteitsvoller sportaanbod voor personen met een handicap te creëren. Hiertoe worden samenwerkingsverbanden met reguliere sportfederaties opgezet. Deze zijn steeds op maat en verlopen stap voor stap, zodat er voldoende draagvlak gecreëerd wordt. De sporter met een handicap en de G-clubs moeten de kans krijgen om deel te nemen aan het reguliere circuit, ongeacht de federatie waarvan men lid is (en wil blijven). De sporter met een handicap blijft de keuze hebben op welk niveau en in welke omgeving hij wil sporten.
  • Topsportfederatie

Parantee vzw zal een topsportfederatie blijven en het integraal topsportbeleid voor atleten met een handicap coördineren.
  • Expertisecentrum

Parantee vzw zal de expert blijven in de handicapspecifieke items (bv classificatie) van bepaalde sporttakken.

Visie

  • Parantee vzw focust zich op de mogelijkheden, niet op de beperkingen, en gaat ervan uit dat elke persoon met een handicap kan sporten.
  • Parantee vzw zorgt ervoor dat de omgeving weet en (h)erkent dat elke persoon met een handicap kan sporten.
  • Parantee vzw staat erop dat elke sport kwaliteit biedt.