Wij hebben een nieuwe website op www.parantee-psylos.be
 

Subsidies voor G-sport

Na de hertekening van het G-sportlandschap zijn er ook wat aanpassingen in de subsidiemogelijkheden. Sport Vlaanderen en G-sport Vlaanderen bieden ondersteuningsmogelijkheden voor reguliere clubs met een G-sportwerking. We zetten die even op een rijtje.

1. Sport Vlaanderen

1.1 Duurzame sportclubwerking

(G-)sportclubs die al geruime tijd investeren in een goed uitgebouwd, duurzaam en kwaliteitsvol G-sportaanbod, willen we een extra kwaliteitsimpuls bieden. In het subsidiereglement ‘Duurzame G-sportclubwerking’ lees je er alles over. Een aanvraag indienen kan vanaf 1 augustus.

Meer info: www.sport.vlaanderen/gsport 


1.2 Opstartende sportclubwerking

Wie nog maar net gestart is met een G-sportclubwerking of wie van plan is om een G-sportclub of een G-sportclubwerking op te starten, willen we een extra duwtje in de rug geven. Alle info hierover vind je in het subsidiereglement ‘Opstartende sportclubwerking’. Een aanvraag indienen kan vanaf 1 augustus t.e.m 30 september.

Meer info: www.sport.vlaanderen/gsport


1.3 Internationale G-sportevenementen

Ben je een sportclub of een sportfederatie? Organiseer je een G-sportevenement met minstens drie nationaliteiten en een deelnemersveld dat uit minstens 20% buitenlandse G-sporters bestaat? Dan kan je een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. Hoe je dat doet lees je in het subsidiereglement ‘Internationale G-sportevenementen’. Je aanvraag indienen kan vanaf 1 augustus t.e.m. 30 september.

Meer info: www.sport.vlaanderen/gsport


1.4 Laagdrempelige G-sportevenementen

Organiseer je een competitief of een recreatief G-sportevenement waarbij zowel G-sporters als nog niet-sportende personen met een handicap kunnen deelnemen? Ook dan kan je een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. In het subsidiereglement ‘Laagdrempelige sportevenementen’ lees je aan welke voorwaarden je evenement moet voldoen. Een aanvraag indienen kan vanaf 1 augustus t.e.m. 30 september.

Meer info: www.sport.vlaanderen/gsport


2. G-sport Vlaanderen

Ben je een club, school of organisatie en ben je op zoek naar aangepaste sportmaterialen? Dien jouw project dan uiterlijk op 1 september voor de crowdfundingcampagne van Supporters voor G-sporters en krijg via G-sport Vlaanderen een mooie financiële stimulans.

Meer info: www.supportersvoorgsporters.be

Alle info in één handige tabel?


Update opgestarte/ngediende dossiers (29/09/2017)