Wij hebben een nieuwe website op www.parantee-psylos.be
 

FUNdamentals

Over FUNdamentals

                     WAT IS FUNDAMENTALS?

Personen met een beperking aanzetten tot sporten is een belangrijke doelstelling van Parantee-Psylos. Wie nog niet op regelmatige basis aan sport doet, maar daar wel voor open staat, kan terecht bij ons FUNdamentals-project.

Wil je graag kennis maken met een brede waaier aan G-sporten? Kom dan langs op een van de vele FUN-activiteiten die we samen met onze partners organiseren. Hun naam hebben ze alvast niet gestolen: sportplezier staat telkens centraal!

Deelnemers die dat willen, krijgen nadien de kans om in te stappen in een begeleidingstraject op maat als eerste stap naar een duurzaam G-sporten. Samen gaan we op zoek naar een geschikt aanbod, dat aansluit bij jouw noden en mogelijkheden!


WANNEER VINDEN DE FUNACTIVITEITEN PLAATS?

Je vindt al de activiteiten terug in de FUNkalender.Hier kan je ook inschrijven.Samengevat:

     FUN beleven in een kennismaking met G-sport

    Een opstap naar re-integratie in een duurzaam G-sportaanbod

      G-sportinitiaties met ondersteuning van Parantee-Psylos
      
       Herkenbaar aan onze 5 mascottes

     Kortom, de leukste weg naar G-sport!

Met de steun van de Vlaamse Overheid