Classificatie

Internationale classificatie

Het hebben van een nationale sportklasse is een  voorwaarde tot deelname aan een internationale competitie.  Wanneer de sporter voor het eerst internationaal deelneemt, zal Parantee-Psylos hem doorgeven als N’ = ‘New’ en de nationale sportklasse vermelden.

Het aanvraagdossier zelf dient minstens 8 weken voorafgaand aan de internationale competitie bij de bevoegde medewerker van Parantee-Psylos te zijn. De internationale classificatieprocedures kunnen verschillen van sporttak tot sporttak en zijn terug te vinden op de website van de internationale organisatie van de sporttak.

De aanvrager dient het dossier tijdig in bij
classificatie@parantee-psylos.be

Nadat de atleet internationaal is geclassificeerd, vervangt deze internationale sportklasse automatisch de nationale klasse, zelfs als deze van elkaar zouden verschillen. Het is mogelijk dat het sporttechnisch reglement bv van een teamsport een uitzondering op deze regel toelaat.

Elke sporter die een (nieuwe) internationale sportklasse verwerft, is verplicht dit binnen een termijn van 2 weken na afloop
van de internationale classificatie te melden aan Parantee-Psylos (classificatie@parantee-psylos.be). Wanneer hij al eerder aan de nationale competitie wil deelnemen, dient hij dit eerst aan het secretariaat van Parantee-Psylos te melden.

De internationale sportklassen worden door de verschillende internationale organisaties ook als ‘masterlist’ op de website gepubliceerd.