Wij hebben een nieuwe website op www.parantee-psylos.be
 

Classificatie


Medische herclassificatie (‘medical review’)

Het kan gebeuren dat ten gevolge van medische redenen de graad van beperking verandert en de fysieke mogelijkheden van de sporter gewijzigd zijn.

De classificatieprocedure zoals hierboven beschreven, wordt opnieuw gevolgd, met de volgende verschillen.

1.      De G-sporter downloadt het aanvraagformulier medische herclassificatie nationaal (document 5) en laat het door zijn eigen (oog)arts invullen en ondertekenen. Dit medisch document wordt bij voorkeur in het Engels ingevuld. De behandelende arts kan zelf beslissen om al dan niet medische bijlagen toe te voegen; maar het is belangrijk het dossier medisch goed te onderbouwen.

Tegelijk wordt een bedrag van 40 euro op het rekeningnummer BE74 0682 3627 0607 van Parantee-Psylos gestort met de vermelding: “medische herclassificatie naam en voornaam”.

2.      Het dossier wordt door de bevoegde medewerker van Parantee-Psylos binnen de 10 kalenderdagen doorgestuurd naar de Medisch-Technische Commissie, die oordeelt of het aanvraagdossier:

a)     Onontvankelijk is, waardoor de aanvrager de uitslag of nationale sportklasse van de vorige classificatie behoudt; of

b)     ontvankelijk is, waardoor de sporter met fysieke beperking binnen de 12 weken na zijn aanvraag wordt uitgenodigd voor een nieuwe functionele proef bij een erkend functioneel classificeerder.
De G-sporter met fysieke beperking brengt opnieuw zijn ID-kaart, zijn volledig medisch aanvraagdossier en al zijn sport-specifieke hulpmiddelen (bv prothese, straps), het eigen wedstrijdmateriaal (bv handbike) en/of de eigen wedstrijdkledij mee.

c)     ontvankelijk is, waardoor de sporter met visuele beperking binnen de 12 weken na zijn aanvraag wordt uitgenodigd voor een nieuwe toelatingsproef bij een erkend oogarts.
De G-sporter met visuele beperking brengt opnieuw zijn ID-kaart, zijn volledig medisch aanvraagdossier en alle visuele hulpmiddelen (bv bril) mee naar de consultatie.

3.      De medische herclassificatie kan door dezelfde classificeerder als bij de vorige classificatie uitgevoerd worden.

4.      Het indienen van een aanvraag tot medische herclassificatie heeft geen schorsende werking, met andere woorden de uitslag of nationale sportklasse van de vorige classificatie blijft van toepassing zolang daarover niet anders is beslist.

5.      Een sporter kan slechts één keer voor eenzelfde medische reden een medische herclassificatie aanvragen.

6.      Wanneer de G-sporter van de internationale classificatielijst (op eigen vraag) geschrapt wordt, kan een medische herclassificatie op nationaal niveau aangevraagd worden.

7.      Wanneer het (inter)nationaal classificatiesysteem wijzigt, zal de herclassificatie vanuit Parantee-Psylos worden opgelegd en georganiseerd.

 

Doc5_classificatie_medical review

Doc5_classificatie_medical review_pdf