Wij hebben een nieuwe website op www.parantee-psylos.be
 

Classificatie

 Classificatieprocedure voor sporters met een verstandelijke beperking

Nationale classificatie voor de G-sporter met een verstandelijke beperking (VE) (II)

 

Tijdlijn

Wie doet wat

Hoe

1.

Vooraf

G-sporter is lid bij Parantee-Psylos of een erkende sportfederatie of S-sport/Recreas of neemt deel aan Special Olympics Belgium

 

2.

4 weken voor 1ste deelname aan competitie

G-sporter dient aanvraag in bij classificatie@parantee-psylos.be

Attestformulier VE (doc 4) ingevuld en ondertekend door de eigen arts of psycholoog

3.

Binnen 10 kalenderdagen na ontvangst attest

Parantee-Psylos bevestigt de ontvangst van het attest

Per mail naar de aanvrager
en up-to-date classificatielijst per sporttak op de website

 

1.      De G-sporter is lid van Parantee-Psylos of een andere Vlaamse sportfederatie.

2.      De G-sporter downloadt het attestformulier VE (document 4) en laat het door zijn eigen arts of psycholoog invullen en ondertekenen. Daarna stuurt hij het binnen de 4 weken voorafgaand aan de eerste competitiedeelname door naar classificatie@parantee-psylos.be
Er zijn geen kosten aan deze procedure verbonden.

3.      De bevoegde medewerker van Parantee-Psylos checkt of het ‘attestformulier VE’ goed ingevuld en ondertekend is. Hij bevestigt  binnen de 10 kalenderdagen de ontvangst van het attest. Hij publiceert ook naam, voornaam, geslacht, geboortedatum op de classificatielijst per sporttak op de website van Parantee-Psylos.

 

Doc4_classificatie_attest VE