Wij hebben een nieuwe website op www.parantee-psylos.be
 

Classificatie

De classificeerder

Parantee-Psylos organiseert de nationale classificatie enkel met (inter)nationaal opgeleide classificeerders, hierna ‘erkend’ genoemd. Hun competenties zijn verschillend naargelang de soort classificatie die verricht wordt. Alle classificeerders dienen zich te houden aan de ‘Classifier Code of Conduct’ van IPC en aan de richtlijnen van het huishoudelijk reglement van BPC en dat van Parantee-Psylos.

De nationale classificatie voor competitiesporters met een fysieke beperking bestaat uit een toelatings- en een functionele proef:

a)       De toelatingsproef gebeurt door een erkende revalidatie- of sportarts die beoordeelt of de sporter een door IPC erkende beperking heeft, met ander woorden geschikt (‘eligible’) is. De beoordeling kan op basis van het medisch diagnoseformulier op afstand gebeuren ofwel tijdens een consultatie op uitnodiging van Parantee-Psylos.
Wanneer de uitslag van de toelatingsproef positief is, komt de sporter voor elke sporttak of –discipline in aanmerking.     

b)       De functionele proef gebeurt door een erkende sport-specifieke classificeerder en bestaat uit de volgende onderdelen:

·                De beoordeling van de minimale beperking voor de gekozen sporttak, en

·                De beoordeling van de sportklasse (met behulp van functionele of sporttechnische tests), en/of

·                De observatie tijdens een training of competitie (niet verplicht in elke sporttak), en

·                De bepaling van de status (geldigheidsduur) van de sportklasse.

De uitslag van de functionele proef is onlosmakelijk verbonden met de sporttak en/of -discipline; voor een andere sporttak en/of -discipline dient de sporter opnieuw een functionele proef aan te vragen, desgevallend opnieuw te ondergaan.

Voor de nationale classificatie van competitiesporters met een visuele beperking dient de eigen oogarts een te downloaden formulier in te vullen. Daarna beoordeelt een erkende oogarts de gegevens en kent een sportklasse toe. Indien meer gegevens nodig zijn om de sportklasse te kunnen toekennen, wordt de sporter uitgenodigd voor bijkomende door IBSA (dit is de internationale bond voor deze doelgroep) opgelegde testen door de erkende oogarts.
De uitslag van deze toelatingsproef geldt voor elke sporttak waaraan blinde en slechtziende competitiesporters kunnen deelnemen.      

De nationale classificatie voor competitiesporters met een verstandelijke beperking wordt bepaald door het invullen van een eenvoudig IQ-attest door de behandelende arts of psycholoog.
De uitslag van deze toelatingsproef geldt voor elke sporttak waaraan sporters met een verstandelijke beperking kunnen deelnemen. Deze sportklasse is ook geldig voor de activiteiten van Special Olympics Belgium
en S-sport/Recreas vzw.

De Medisch-Technische Commissie van Parantee-Psylos is bevoegd voor de classificatiedossiers. Dit team is samengesteld uit erkende revalidatie- en sportartsen én uit (inter)nationale classificeerders, allen actief in G- sport.