Sportaanbod

Parantee-Psylos biedt ondersteuning in het kader van het G-sportaanbod onder de vorm van:


Classificatie G-sporters
Meer informatie onder de rubriek classificatie.

Uitleendienst sportrolstoelen
Parantee-Psylos heeft een uitleendienst van omni-sportrolstoelen, handbikes en wheelers die kunnen ontleend worden door individuen, lid van Parantee-Psylos of een partnerfederatie. Meer info onder de rubriek uitleendienst.

Deelname aan commissie/werkgroep van partnerfederatie
Parantee-Psylos is bereid om actief te zijn in een werkgroep/commissie rond G-sport, gecoördineerd door de partnerfederatie.

Organisatie van G-sportactiviteiten op infomomenten/beurzen gericht naar personen met een handicap
Nog een groot deel van de Vlamingen met een beperking is niet op de hoogte van de sportmogelijkheden of heeft nog geen G-sportervaring opgedaan. Mogelijks zijn er onvoldoende laagdrempelige activiteiten waar men kan kennismaken met diverse G-sporten en bijgevolg dus kansen om overtuigd te worden van de meerwaarde die sport kan betekenen. Daar wil Parantee-Psylos iets aan doen!
We engageren ons om op diverse beurzen sportdemo's te organiseren en coördineren en zelf laagdrempelige G-sportactiviteiten te organiseren. Dit in samenwerking met lokale clubs.

Organisatie van open trainingen: atletiek, rolstoelbasketbal, goalbal, wielrennen, zwemmen. 

Een open training kan zich richten naar sporters uit verschillende clubs of naar potentiële nieuwe G-sporters.
Met het project ‘Open Training’ wil Parantee-Psylos enerzijds personen met een handicap die nog niet duurzaam sporten een kennismaking bieden met G-sport, en getrainde G-sporters anderzijds motiveren om extra te trainen en hen tegelijkertijd technisch bijscholen. De open trainingen worden steeds geleid door experten in de specifieke G-sporttak/discipline.


Financiële ondersteuning voor de organisatie van een BK, via het Belgian Paralympic Committee
Download hier het reglement en het aanvraagformulier
Parantee-Psylos reglement
Aanvraag BK 2018


Financiële ondersteuning BPC voor organiastoren internationale G-wedstrijden

Het Belgian Paralympic Commitee (BPC) wil organisatoren van internationale wedstrijden in ons land een duwtje in de rug geven. Een organisatiecomité kan bijgevolg steun vanuit BPC ontvangen bij de organisatie van een internationale wedstrijd in een sport die op het programma staat van de (eerst)volgende Paralympische Spelen.

Om in aanmerking te komen voor financiële steun dient de organisatie te voldoen aan onderstaande criteria:
1. Sport die op het programma staat van de eerstvolgende Paralympische zomer- of winterspelen
2. De internationale wedstrijd is erkend door de internationale federatie, en georganiseerd in België
3. Internationaal deelnemersveld (minstens 4 buitenlandse teams of minstens 30 individuele sporters, telkens uit minstens 4 verschillende landen)
4. Deelname van minstens 2 Belgische atleten met een BPC-topsportstatuut
5. Geen open Belgisch kampioenschap (wegens toelage van BPC aan Belgische Kampioenschappen)
6. Geen vriendschappelijke competitie, tenzij voor teamsporten of sporten waarvan deze competitie past in de voorbereiding van atleten met statuut of de ontwikkeling van een bepaalde sport in ons land.

De Raad van Bestuur van BPC kan uitzonderingen op deze criteria toelaten, zoals bijvoorbeeld voor Europese en wereldkampioenschappen.

Meer informatie hierover kan je nalezen in deze bijlage.