Sportbestuurlijk - Ga voor G-sport

Bij de ondersteuning op sportbestuurlijk vlak is het de bedoeling om samen met de club te bekijken hoe een G-werking optimaal kan worden geïntegreerd in bestaande clubwerking. De federatie stelt haar knowhow en ervaring ter beschikking aan de clubs.

 • Elke club ontvangt de 'Ga voor G-sport'-brochure.

         


 • Doorstroming van informatie rond subsidiëringsmogelijkheden.
 • Doorstromen van allerlei informatie met betrekking tot wetten en decreten.
 • Voordeeltarief voor deelname aan bijscholingen voor clubbestuurders.
 • Gratis download van een fiche voor de sportbegeleider.
 • Gratis downloaden van de gedragscodes en mogelijkheid tot personaliseren van de gedragscodes met het clublogo.
         
 • Voordeeltarief voor trainerscontracten bij Sportwerk Vlaanderen.
 • De organisatie van trefdagen voor clubbestuurders.

Trajecten
 • Ondersteuningstraject 'opstart G-sport in je sportclub'
          

 • Ondersteuningstraject 'vrijwilligers en trainers'
           - Hoe kan het bestuur de binding van de vrijwilligers met de club verhogen?
           - Via welke kanalen kunnen we zoeken naar vrijwilligers en trainers?

 • Ondersteuningstraject 'gezond en ethisch sporten'
           - Meer informatie over Gezond sporten? Die vind je hier.
           - Meer informatie over Ethisch sporten? Die vind je hier.

 • Ondersteuningstraject 'fondsenwerving en marketing'
            - Waar kan ik subsidies aanvragen?
            - Kan ik via andere fondsen middelen werven?
            - Hoe moet ik een sponsordossier aanpakken?