Wij hebben een nieuwe website op www.parantee-psylos.be
 

Clubbegeleiding

Clubondersteuning - Knowhow

Sportbeoefenaars én ouders van sporters hechten terecht veel belang aan goed opgeleide en kwaliteitsvolle trainers en begeleiders in hun sportclub. Dat een sporttrainer deskundig moet zijn, kan worden bepleit met zowel sporttechnische en pedagogische argumenten.

Er zijn ook argumenten van juridische aard die de roep naar gediplomeerde trainers verantwoorden. Zo kan een ondeskundige trainer, omwille van zijn onbekwaamheid, aansprakelijk gesteld worden voor een ernstig ongeval met een sporter tijdens de training.

Parantee-Psylos wil haar clubtrainers, -coaches en - bestuurders als federatie zo goed mogelijk ondersteunen; zowel op sporttechnisch, pedagogisch als juridisch vlak. 


 

 • Financiële ondersteuning voor initiatoropleidingen van VTS (Vlaamse Trainersschool): Slaagt een trainer voor deze opleiding? Dan betaalt Parantee-Psylos een forfaitair bedrag terug binnen SupPORT 1.
 • Doorstroming van informatie over VTS-opleidingen en andere cursussen.
 • Organisatie van het Algemeen Gedeelte van de Initiatoropleiding van de VTS evenals de sporttakoverschrijdende modules van de G-sportopleidingen.
 • Organisatie van de opleiding tot talentscout op Talent Games.
 • Gratis gebruik van de sportdatabank Sport Vlaanderen voor de zoektocht naar een trainer.
 • Gratis download van trainingsfiches voor rolstoelvaardigheden ‘Vliegen op Wielen’.
 • Gratis download van trainingsfiches voor goal- en torbal ‘met ballen en bellen’.
 • Infosessies over classificatie.
 • Gratis deelname aan sporttechnische bijscholingen voor trainers.
 • Gratis deelname aan bestuurlijke bijscholingen voor bestuurders
 • Gebruik van de diplomawerking voor clubtrainingen.
 • Open trainingen in de sporttakken goalbal, atletiek, zwemmen, wielrennen, tennis, rolstoelbasketbal.