Clubbegeleiding

Sportaanbod: 100% G-sport

Parantee biedt ondersteuning voor het sportaanbod van de club:

 • Deelname aan recreatieve activiteiten, startdagen en happenings.
 • Deelname aan competities, bekerwedstrijden, toernooien en wedstrijden.
 • Deskundige begeleiding door scheidsrechters en bekwame sportverantwoordelijken.
 • Gratis classificatie voor competitiesporters.
 • Uitleendienst van sportrolstoelen voor beginnende G-sporters.
 • Deelname aan anctiviteiten van reguliere sportfederaties o.a. gratis startnummer bij de VAL, gratis UCI licentie bij Wielerbond Vlaanderen, gratis lidmaatschap bij Tennis Vlaanderen voor G-sporters.
 • Doorstroming van allerlei informatie met betrekking tot de beoefende sporttakken.
 • Expertise via de verschillende Paranteecommissies en competitiemanagers.
 • Gratis medailles en/of bekers voor de organisatie van Vlaamse en Belgische Kampioenschappen.
 • Financiële ondersteuning voor de organisatie van een BK, via het Belgian Paralympic Committee,  zie BPC & Parantee reglement en aanvraag BK 2016.
 • Medailles voor clubactiviteiten aan goedkoop tarief via New Krisko.
 • Toeleiding van potentiële G-sporters via promotionele evenementen (Ziezo-, Kangoeroe-, REVA G-sportbeurs).
 • Organisatie van Talent Games voor rolstoel- en CP-sporters.
 • Organisatie van open trainingen: atletiek, rolstoelbasketbal, goalbal, wielrennen, zwemmen.

 • Ondersteuningstraject evenement:
Tim: Jaarlijks organiseert de club een voetbaltoernooi. We hebben wel het een en het ander op papier staan maar veel praktische dingen komen in orde omdat het doorheen de jaren een routine is geworden. Volgend jaar kan ik het toernooi door omstandigheden niet organiseren. Het bestuur zou dus graag alles in een draaiboek gieten.


Welke vragen heb je als club?
- Hoe moeten we een draaiboek aanmaken?
- Wat zijn de voordelen?
- Hoe moet ik een sponsordossier aanpakken?
- Hoe kan ik de pers informeren over het evenement?

 
 • Ondersteuningstraject sporttak voor torbal/goalbal: Quiet Please!
 • Ondersteuningstraject sporttak voor rolstoelbasketbal: GIVE&GrOw
 • Ondersteuningstraject diplomawerking in boccia en torbal
 • Parantee biedt financiële ondersteuning aan haar clubs voor hun sportaanbod: 

SupPORT 1: financiële ondersteuning voor Paranteeclubs met een duurzame werking.
Onze eigen clubs kunnen rekenen op een jaarlijkse financiële steun voor hun duurzame werking met een minimale administratieve belasting.
 
1) Clubs met een duurzame werking zonder eigen organisaties: De duurzame werking bestaat uit de clubtrainingen eventueel aangevuld met de deelname aan sportactiviteiten. Deze clubs ontvangen een forfaitair bedrag van 50 euro. 
2)  Clubs met een duurzame werking, aangevuld met eigen organisaties. Naast de clubtrainingen, organiseert deze club zelf ook breedtesportactiviteiten (recreatief of competitief) die open staan voor niet-clubleden. Deze clubs ontvangen een forfaitair bedrag van 200 euro. 
 
Als return vragen we dat de club Parantee vermeldt op haar communicatiedragers (folders, affiche, website, ...). 
SupPORT 2: financiële ondersteuning voor Paranteeclubs voor de organisatie van internationale evenementen.
Clubs of door clubs aangestuurde organisatiecomités hebben de mogelijkheid om financiële ondersteuning te krijgen voor een internationaal evenement. Evenementen die in aanmerking komen voor deze ondersteuning, moeten een internationaal karakter hebben en voldoen aan een aantal kenmerken, na te lezen in het reglement. Clubs die een evenement organiseren en een volledig dossier indienen, kunnen een financiële ondersteuning ontvangen tot 1000 euro.