Wij hebben een nieuwe website op www.parantee-psylos.be
 

Clubbegeleiding

Onze sporters moeten terecht kunnen in laagdrempelige sportclubs met een kwalitatieve aanbod die inspelen op de mogelijkheden en wensen van hun leden.

Clubs ondervinden vandaag heel wat uitdagingen. Parantee-Psylos ondersteunt haar aangesloten clubs dan ook op maat, proactief en vraaggestuurd voor sporttechnische, bestuurlijke, administratieve, sportpromotionele, sportmedische en ethische vragen.

Parantee-Psylos wil de clubs ook inspireren en stimuleren om zich verder te ontwikkelen en een kwalitatieve omkadering te voorzien voor hun sporters. Met het project 100% mijn sportclub ondersteunt Parantee-Psylos de clubs op 5 domeinen:

1. Structuur van de club

2. Aanbod van de club

3. Knowhow binnen de club

4. Communicatie & promotie door de club

5. Extern netwerk van de club

Onze clubondersteuner trekt dit project en staan ter beschikking voor vragen, komen graag op clubbezoek, stellen tools en modeldocumenten ter beschikking, helpen bij het invullen van een subsidieaanvraag…

Lees alles over de clubbegeleiding ook na in deze brochure 100% mijn sportclub.

Als G-sportclub kunnen onze clubs genieten van diverse subsidies: voor een duurzame clubwerking, de organisatie van een evenement of de aankoop van sportmateriaal… Parantee-Psylos maakt haar clubs graag wegwijs in de mogelijkheden.

Parantee-Psylos verzekert haar clubs en leden voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid, meer info over de voorwaarden en procedures vind je hier.

Aangesloten clubs kunnen nieuwe leden steeds doorgeven via deze link. Meer info bij: Anneleen Monsieur, ledenadministratie@parantee-psylos.be