Topsport

Ondersteuning

Welke ondersteuning krijg ik?
Het topsportstatuut is geen garantie op financiële ondersteuning, maar wel een voorwaarde tot selectie voor een Europees of wereldkampioenschap. 


Waar houdt men rekening mee bij de trajectevaluatie?
Om in aanmerking te kunnen komen voor financiële ondersteuning, dient de G-topsporter, naast het behalen van een topsportprestatie/statuut, eveneens positief beoordeeld te worden op de noodzakelijke aspecten van het topsporttraject:

 1. Tonen van engagement in topsport (minimaal tot en met de Paralympische Spelen 2016);
 2. Tonen van een positieve curve in de prestatielijn;
 3. Omkadering door competente trainers en experts, die ervaring hebben in topsportmaterie;
 4. Voorleggen van een meerjarenplanning;
 5. Voorleggen van een weekprogramma volgens de noden van topsport, hetzij in een club hetzij op individuele basis;
 6. Positieve score behalen op de fysieke screeningtests;
 7. Beschikken over een weerbaar mentaal persoonlijkheidsprofiel en een goede topsportattitude;
 8. Stellen van prioriteiten inzake het melden en laten verzorgen van blessures;
 9. Toepassen van de adviezen van de leden van de Commissie Topsport van Parantee vzw;
 10. Voor de teamsporten:
 • Aanwezigheid van hoog spelniveau en intrinsiek talent van de huidige spelers;
 • Instroom van nieuwe getalenteerde spelers;
 • Aanwezigheid van prestatiebevorderende taakgerichte cohesie.

BE TOP boekje
Parantee voorziet voor elke topsporter een 'BE TOP boekje'. Dit is je persoonlijk begeleidingsboekje dat gebruikt wordt om artsen, kinesitherapeuten, sportpsychologen en verpleegkundigen optimaal te informeren. Dit boekje moet je zelf (laten) aanvullen met relevante gegevens, medische verslagen en brieven, voorschriften. Zo zorg jij er zelf voor dat je begeleiders voldoende kennis hebben om je optimaal te kunnen begeleiden tijdens stages en internationale wedstrijden. Gelieve het steeds bij de hand te hebben, zowel op de stages als tijdens de internationale wedstrijden die door het BPC, Parantee of LHF worden gecoördineerd. Het BE TOP boekje download je hier. 
 

Administratieve informatie
Parantee is genoodzaakt om voor internationale wedstrijden op voorhand de deelnamekost aan te rekenen aan de atleet. De te volgen procedure vind je hier.
 
Onkostennota
De topsportcoördinator maakt per atleet of team afspraken welke onkosten terugbetaald kunnen worden. Per sport en atleet kan dit verschillen. De onkosten kunnen zijn: transportonkosten (km-vergoeding, vluchten,...), verblijfskosten enz. 
Via de onkostennota van Parantee (document 7) kan je de afgesproken kosten voorleggen en kunnen de medewerkers van Parantee dan voor de terugbetaling zorgen. Voeg wel steeds het originele aankoopbewijs toe! De verplaatsingskosten naar en van Zaventem voor de deelname aan internationale wedstrijden worden overigens niet vergoed.
 
Voor een goede opvolging vragen we alle topsporters dit document maandelijks op te sturen naar Parantee vzw (p/a Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent). Dien enkel onkostennota's in voor de afgesproken kosten en voor het eventueel afgesproken bedrag. Enkel originele gehandtekende documenten, met het nodige bewijsmateriaal, worden weerhouden voor terugbetaling. Kostennota’s die na 1 januari worden ingediend voor kosten gemaakt in het vorige jaar, komen niet meer voor terugbetaling in aanmerking.