Wij hebben een nieuwe website op www.parantee-psylos.be
 

Topsport

Topsportstatuut en criteria

Prestatiecriteria
Voor het behalen van een topsportstatuut moet je voldoen aan de algemene en sportspecifieke prestatiecriteria van hetzij het Belgian Paralympic Committee, hetzij Parantee-Psylos.

Er zijn 3 verschillende topsportstatuten:
1. Elitestatuut: je presteert op wereldniveau;
2. Beloftestatuut: je presteert op Europees niveau en klopt aan bij het wereldniveau;
3. Talentenstatuut: je beschikt over het potentieel om op termijn het beloftestatuut of elitestatuut te behalen.

- Het elitestatuut en beloftestatuut wordt toegekend op nationaal vlak. Deze prestatiecriteria zijn goedgekeurd door het Belgian Paralympic Committee en zijn dezelfde voor alle gemeenschappen (Duitstalig, Frans, Nederlands).
- Het talentenstatuut wordt toegekend op gemeenschapsniveau. Het kan dus zijn dat de criteria voor het behalen van dit statuut verschillen tussen de gemeenschappen (Duitstalig, Frans, Nederlands). De talentencriteria van Parantee-Psylos zijn opgesteld binnen de filosofie van het Vlaamse topsportbeleid.

De algemene en sportspecifieke prestatiecriteria voor het behalen van een belofte- of elitestatuut vind je terug via de website van het Belgian Paralympic Committee.

De algemene en sportspecifieke prestatiecriteria voor het behalen van een talentenstatuut zal je nog terug vinden via deze pagina. Sommige sporten zijn nog in ontwikkeling.
- Zwemmen
- Wielrennen

Indien je in aanmerking komt voor één van de statuten, neem contact op met steven.vanbeylen@parantee-psylos.be om je dossier op te stellen:
- Elite of belofte:
  • Formulier statuutaanvraag
  • Formulier statuutwijziging 
  • Indien je niet akkoord gaat met de toekenning/wijziging van je statuut kan je binnen de 10 dagen een klacht indienen bij de Secretaris-Generaal van het BPC.
- Talent

Naast de topsportstatuten brengt Parantee-Psylos topsporters onder in 2 programma’s.
1. Prestatieprogramma’s: behalen van een resultaatsdoelstelling (medaille WK of Paralympische Spelen) in de paralympiade 2017-2020.
2. Ontwikkelingsprogramma’s: behalen van een resultaatsdoelstelling (medaille WK of Paralympische Spelen) in de paralympiade 2021-2024.
Het is in de praktijk mogelijk dat sporters met een talentenstatuut worden ondergebracht in een prestatieprogramma indien de resultaatsdoelstelling kan worden behaald in de huidige paralympiade. De verwachting is dan dat het talent nog binnen de huidige paralympiade kan doorgroeien tot een elitestatuut en een medaille op WK of Paralympische Spelen kan behalen.
 

Selectiecriteria
Naast de prestatiecriteria voor het behalen van een topsportstatuut kan het Belgian Paralympic Committee of Parantee-Psylos bijkomende criteria uitvaardigen om zich voor bepaalde wedstrijden te selecteren. Dit kan omdat er een selectie moet gemaakt worden omdat België maar een bepaald aantal atleten kan afvaardigen.

Een overzicht van de nationale selectiecriteria vind je hier:
- WK wielrennen 2019

Indien er geen bijkomende nationale criteria zijn opgesteld gelden de internationale selectiecriteria. Voor de internationale selectiecriteria kan je steeds terecht op de website van de bevoegde internationale federatie. Een selectie voor een World Cup of WK betekent niet per definitie dat een World Cup of WK financieel ondersteund wordt vanuit Parantee-Psylos.