Topsport

Topsportstatuut en criteria

Talentvolle sporters met de nodige ambitie en een stevig doorzettingsvermogen kunnen topsporter worden. Dit word je niet van dag op dag, maar je doorloopt een evolutie waardoor je meer en meer topsportkwaliteiten gaat bezitten. Indien een sporter voldoende van deze kwaliteiten kan voorleggen kan hij/zij een topsportstatuut verwerven. Er gaan enkele belangrijke zaken gepaard met dit statuut.

Welke statuten zijn er?
Het topsportstatuut bestaat uit drie fasen: elite, belofte en talent. Het is niet noodzakelijk dat een atleet elke fase doorloopt. Het verschil tussen de statuten komt ongeveer op het volgende neer:

  • Een atleet met het statuut van elite presteert op wereldniveau.
  • Een atleet met het statuut van belofte presteert op Europees niveau. Hij/zij is bij voorkeur jonger dan 30 jaar.
  • Een talent presteert goed op nationaal niveau en heeft potentieel om door te groeien naar het statuut van belofte of elite. Het talent is bij voorkeur een -23 jarige of een relatief jonge neofiet.

Hoe kan ik een topsportstatuut bekomen?
Een atleet heeft de Belgische nationaliteit en is geclassificeerd alvorens een topsportstatuut te krijgen of deel uit te maken van een topsportteam:

  • een nationale classificatie voor het talent;
  • een internationale classificatie voor de belofte- en eliteatleet


Enkel de prestaties gerealiseerd op door IPC erkende internationale wedstrijden of een plaats op de door IPC erkende wereldranglijsten komen in aanmerking voor het behalen of behouden van een beloften- of elitestatuut.

De prestatie, in geval van een plaats, telt als norm indien er minimum zes deelnemers uit minimum vier verschillende landen in de rangschikking opgenomen zijn. Bovendien moet de plaats zich in de bovenste helft van de rangschikking van die wedstrijd bevinden.

De prestatie, in geval van een uitslag overeenkomstig een plaats op de wereldranglijst, telt als norm indien de plaats zich in de bovenste helft van de wereldranglijst bevindt. Indien de wereldranglijst van een paralympische discipline ontbreekt, wordt die plaats op de laatste Paralympics als norm genomen.

Prestatiecriteria
Hier vind je de algemene prestatiecriteria. De specifieke prestatiecriteria volgen binnenkort. 

Selectiecriteria
Voor sommige wedstrijden en kampioenschappen kunnen bijkomende criteria worden opgesteld. Dit kan gebeuren als er meer atleten in aanmerking komen dan er atleten kunnen deelnemen.