Wij hebben een nieuwe website op www.parantee-psylos.be
 

Jeugdsport

Over jeugdsport

Je hoort het overal, de jeugd is de toekomst... Bij Parantee-Psylos en haar clubs vormt de jeugd niet enkel de toekomst, maar ook de DOEkomst! Parantee-Psylos wil dan ook iedere jonge sporter de kans geven om zich te ontplooien in een sportieve omgeving.

Zo worden clubs aangezet om een jeugdsportproject op te zetten om zich jeugdvriendelijker te maken voor jongeren. Door samen te werken kunnen Parantee-Psylos en haar clubs makkelijker een antwoord vinden op alle vragen die clubs hebben over jeugdsport. De clubs die in het jeugdsportproject gestapt zijn, krijgen ondersteuning op alle vlakken (financieel, promotioneel, logistiek, ...) om hun jeugd een kwaliteitsvol aanbod aan te bieden. Ze worden bovendien in de kijker geplaatst als voorbeeld voor anderen, zodat iedereen het belang van jeugdsport kan zien! 
 
Ook de sporters zelf worden geholpen: Parantee-Psylos helpt graag mee met het zoeken naar een sport op maat van de potentiële G-sporter, maar ook jongeren die al sporten kunnen hulp krijgen om hun talenten beter te ontwikkelen.
 
Naast dit alles organiseert Parantee-Psylos zelf evenementen en lanceert het initiatieven om jeugdsport in de kijker te zetten. Zo is er GIVE&GrOw, een nieuw project om het rolstoelbasketbal in Vlaanderen te doen groeien, te verjongen en te vernieuwen. Daarnaast is er het project ‘Quiet Please!’, waarbij diplomadagen voor torbal en open trainingen voor goalbal georganiseerd worden.
 
Ten slotte is er ook het jeugdsportfeest, dat jongeren met een beperking de kans geeft een dag vol sport en plezier te beleven. Deze dag zorgt ervoor dat jonge sporters met elkaar in contact kunnen komen in een sportieve omgeving waar ze verschillende sporten kunnen beoefenen.Ook op schoolniveau wordt de jeugd bekend gemaakt met G-sport. Parantee-Psylos ontwikkelde samen met het BPC, LHF en de Stichting Vlaamse Schoolsport een project voor scholen, namelijk het ‘Paralympic School Project’. In dit project worden leerlingen uit het basisonderwijs gesensibiliseerd voor G-sport en paralympische sport aan de hand van 22 activiteitenfiches die leerkrachten kunnen gebruiken.
 
Meer uitleg over elk van deze onderwerpen vind je onder de desbetreffende module.