Wij hebben een nieuwe website op www.parantee-psylos.be
 

Clubs

Word lid


Wie kan lid worden van Parantee-Psylos?

Iedereen kan lid worden van Parantee-Psylos, via het lidmaatschap bij een sportclub. De leden van Parantee-Psylos vzw zijn immers sportclubs.
 
Zowel sportclubs met rechtspersoonlijkheid (bv. een vzw-statuut) als sportclubs zonder rechtspersoonlijkheid (bv. een feitelijke vereniging) kunnen aansluiten.

De enige voorwaarde waaraan een sportclub moet voldoen is dat ze minstens tien leden telt, waarvan vijf leden met een handicap die sport beoefenen. De club moet minstens de ambitie hebben om na een jaar werking dit aantal te bereiken. 

Hoe lid worden?
Indien een club wenst aan te sluiten bij Parantee-Psylos kan zij best contact opnemen met een medewerker clubondersteuning van Parantee-Psylos (lore.schaut@parantee-psylos.be).

De procedure van aanvraag tot definitieve aanvaarding wordt dan stap voor stap toegelicht. Een medewerker clubondersteuning is ook beschikbaar om ter plaatse de procedure te komen toelichten.

Wat houdt de procedure in? 
Een club die wenst aan te sluiten bij Parantee-Psylos dient hiervoor een dossier in. Het dossier bevat de volgende documenten: 

  • een schriftelijke aanvraag;
  • Parantee-Psylosdocument 13a waarop de algemene gegevens en de bestuurs- en sporttechnische omkadering van de club vermeld worden (zie downloads);
  • een kopie van de statuten en het huishoudelijk reglement;
  • een ledenlijst van de club. Om te kunnen aansluiten bij Parantee-Psylos vzw moet de sportclub minstens tien leden tellen en minstens vijf leden moeten personen met een handicap zijn en sport beoefenen.

Wanneer het dossier in orde is, en alle documenten in ons bezit zijn, wordt de aansluiting van de club voorgelegd aan de raad van bestuur die de club voorlopig kan aanvaarden. De club ontvangt vervolgens een factuur voor de betaling van de lidgelden op basis van hun ledenlijst en de aansluitings- en medische kaarten.

Op de eerstvolgende algemene vergadering van Parantee-Psylos kan de club definitief aanvaard worden op voorwaarde dat hij op deze algemene vergadering vertegenwoordigd is. Indien er op de eerstvolgende algemene vergadering geen vertegenwoordiger van de club aanwezig is, vervalt de voorlopige aanvaarding.

Parantee-Psylos werkte ook een ondersteuningstraject uit rond het oprichten van een nieuwe sportclub.  Je vindt meer informatie onder de rubriek SURPLUS - Clubbegeleiding bestuurlijk.

Kan ik als individu aansluiten bij Parantee-Psylos?
Een individu kan niet rechtstreeks lid worden van de federatie. Elke sporter wordt via een sportclub lid van de federatie. Een overzicht van alle Parantee-Psylosclubs vind je via deze link en op psylos.be.

Hoeveel kost het lidmaatschap?
Clubs betalen voor hun leden een jaarlijkse bijdrage van 15 euro per persoon.