Gezond en ethisch sporten

Ethisch sporten


Parantee-Psylosbeleid inzake ethisch sporten
TOP-sportomgeving - Time Out tegen Pesten
Campagne Is kiezen verliezen
Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport
Meldpunt Geweld, Mishandeling en Kindermisbruik
Seksueel grensoverschrijdend gedrag 
Interessante publicaties
Interessante websitesParanteebeleid inzake ethisch sporten

In het kader van het decreet gezond en ethisch sporten kiest Parantee-Psylos ervoor om een beleid te voeren met het accent op fairplay.

  • Fairplay
Fairplay als basis voor een leuke sportomgeving. 
 
  • Ethisch charter van Parantee-Psylos
Het ethisch charter als basis voor goede afspraken met sporters, scheidsrechters, trainers, supporters en vrijwilligers.

De gedragscodes van het ethisch charter zijn ook afzonderlijk beschikbaar: 
- Gedragscode voor de sporter
- Gedragscode voor de trainer
- Gedragscode voor de scheidsrechter 
- Gedragscode voor de supporter
- Gedragscode voor de vrijwilliger


 
 
  • Cool G-drag 
- Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter
- Houd het netjes in de sportclub
- Laat je classificatie vaststellen als competitiesporter
- Respecteer de spelregels
- Toon respect voor iedereen
- Wees blij met de overwinning
 

 
  • Classificatie
Classificatie is dé basis voor een eerlijke competitie tussen personen met een handicap.
Klik hier voor meer info over de classificatieprocedure of bekijk de animatiefilm.

 

  • SURPLUS ondersteuningstraject 'Gezond en ethisch sporten' 
Parantee-Psylosclubs die een beleid rond ethiek willen uitwerken, kunnen instappen in het SURPLUS ondersteuningstraject 'Gezond en ethisch sporten'.
Meer info: clubondersteuning@parantee.be.


TOP-sportomgeving - Time Out tegen Pesten  
De Vlaamse sportsector zet in 2016 het thema pesten hoog op de agenda en voert het ganse jaar door campagne voor een TOP-sportomgeving. Ook Parantee zegt Time Out tegen Pesten en ijvert voor een pestvrij sportklimaat. Meer info over de TOP-campagne vind je op www.topindesport.be.
Is kiezen verliezen?

De Vlaamse Trainersschool en ICES lanceerden samen de campagne 'Is kiezen verliezen?'. De campagne wil trainers helpen en laten nadenken om bij dilemma's te kiezen voor de meest ethische oplossing waarbij sporters op lange termijn winnen: niet enkel aan sporttechnische vaardigheden, maar ook aan sociale vaardigheden, motivatie, spelplezier, inzet enz. 

Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport
 
Met deze verklaring ga je de verbintenis aan om heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport en onderschrijf je formeel het Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport. 
De volledige Panathlon Verklaring vind je hier
Teken hier de Panathlon Verklaring. 


Meldpunt Geweld, Mishandeling en Kindermisbruik

Interessante publicaties 

Ethiek, ook in de G-sport (uitgebreide artikel Krik 2013-04)
Ethiek: ook in jouw sportorganisatie
Handleiding voor sportclubs: wat met seksueel grensoverschrijdend gedrag? 
Folder ethisch verantwoord sporten van Departement CJSM Interessante websites

www.1712.be
www.ethischsporten.be
www.sportendiversiteit.be 
www.sportopjongerenmaat.be 
www.gezondsporten.be 
www.sportmetgrenzen.be