Wij hebben een nieuwe website op www.parantee-psylos.be
 

Gezond en ethisch sporten

Gezond sporten


Parantee-Psylos volgt de bepalingen van het decreet gezond en ethisch sporten, met o.a. de volgende aandachtspunten: 
 

  • Preventief sportmedisch onderzoek 
Parantee raadt elke sporter aan om de online vragenlijst op www.sportkeuring.be in te vullen en rekening te houden met het daaropvolgende advies of een preventief sportmedisch onderzoek raadzaam is of niet. 
 
  • Preventieve sportmedische keuring voor de topsporter 
Elke topsporter ondergaat jaarlijks de verplichte preventieve sportmedische keuring. Naast een basisonderzoek worden ook enkele testen afgenomen o.a. fysiek prestatievermogen, lenigheid en voeding, rekening houdend met de aard van de handicap. 
 
  • Begeleiding van de topsporter
Bepaalde topsporters worden door een team specialisten gevolgd op sportwetenschappelijk, sportpsychologisch, sportmedisch en paramedisch vlak. Er wordt ook voedingsadvies gegeven. 
 
  • Kadervorming en informatieverstrekking 

Door het organiseren van vormingen en informatieverstrekking wil Parantee-Psylos de clubs en hun leden bewust maken van een gezonde sportbeoefening om letsels te voorkomen en de fysieke en psychische integriteit te waarborgen. 
 

Daarnaast levert Parantee-Psylos inspanningen voor een dopingvrije sport volgens de bepalingen in het antidopingdecreet.


MELDPUNT eetproblemen in topsport
Contactpersoon kerngroep: Raf Van Dyck, sportdiëtist, raf.vandyck@faber.kuleuven.be.


Interessante websites en publicaties
www.gezondsporten.be
www.iksportslim.be
www.dopinglijn.be
Filmpje - De gepaste sportoutfit kiezen is erg belangrijk
Filmpje - Een goede opwarming voor het sporten is erg belangrijk
Filmpje - De juiste cooldown na het sporten is erg belangrijk
Filmpje - Ik sport slim