Classificatie

Het classificatieproces in de G-sport, dat zowel nationaal als internationaal wordt toegepast, wordt gezien als de enige manier om alle handicapgerelateerde factoren buitenspel te zetten en zo de essentie van de sport(er) over te houden. Dankzij classificatie zullen het talent, het doorzettingsvermogen en de winnersmentaliteit de enige factoren zijn die de uitkomst van een competitieduel bepalen. Klik hier voor de affiche 'Laat je classificatie vaststellen'. 

 

 

Een beeld zegt meer dan duizend woorden…
Om het principe van classificatie eenvoudig te duiden heeft Parantee-Psylos de animatieprent ‘Classificatie? Da’s klasse!’ laten maken. Hiervoor werd een beroep gedaan op Michaël Blommaert van productiehuis The Barbarians. Michaël heeft eerder bij productiehuis Woestijnvis meegetekend aan de populaire reeks ‘Dag op dag’ in ‘Man bijt Hond’.

Veel kijkplezier!Wat is classificatie?

Dat is de screening die competitiesporters met een handicap doorlopen om in een bepaalde competitieklasse ingedeeld te worden.

Deze indeling gebeurt in de eerste plaats op basis van de handicap en daarna op basis van de functionele mogelijkheden van de sporter.

Door individuele sporters of teams met hetzelfde functioneel potentieel met elkaar in competitie te laten treden (in dezelfde competitieklasse) ontstaan er eerlijke competities en gelijke sportkansen voor alle deelnemers.

Voor wie?

Alle sporters die in een competitie van Parantee-Psylos en/of haar partnerfederatie(s) willen aantreden of die internationaal willen deelnemen moeten vooraf een competitieklasse hebben.

Parantee-Psylos helpt de sporter graag verder bij het verwezenlijken van zijn sportieve ambities, er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

1) De sporter moet lid zijn van Parantee-Psylos of van de partnerfederatie waar de competitie georganiseerd wordt.

2) De sporter wenst effectief deel te nemen aan de competitie.

3) De sporter moet in staat zijn om de sport waarvoor hij een classificatie aanvraagt, technisch en conditioneel voldoende uit te oefenen.

Door wie?

Parantee-Psylos heeft er de voorbije jaren werk van gemaakt om medici, paramedici en ervaringsdeskundigen op te leiden en te ondersteunen in het behalen van hun internationaal classificeerdersdiploma.

Afhankelijk van de handicap en de sport zal de classificatie uitgevoerd worden door een erkende federatiearts, oogarts, psycholoog of gediplomeerd ervaringsdeskundige.

Hoe geraak ik geclassificeerd? (Documenten voor de sporter)

Afhankelijk van de handicap zijn er verschillende procedures om een competitieklasse toegekend te krijgen.

FYS
Download hier de classificatieprocedure voor personen met een fysieke handicap
Download hier het formulier om een classificatie aan te vragen.

VE
Download hier de classificatieprocedure voor personen met een verstandelijke handicap
Download hier het formulier om een classificatie aan te vragen.

VI
Download hier
 de classificatieprocedure voor personen met een visuele handicap
Download hier het formulier om een classificatie aan te vragen.


Het kan gebeuren dat je na verloop van tijd opnieuw een classificatie moet doorlopen of dat je ontevreden bent met je huidige classificatie. In dat geval kan je respectievelijk een 'herclassificatie' of 'protestclassificatie' aanvragen.

Download
hier de procedure voor het aanvragen van een herclassificatie of protestclassificatie.


Documenten voor de classificeerder

FYS
Download hier de classificatieprocedure voor classificeerders van personen met een fysieke handicap
Dowload hier het classificatiedocument voor de gewenste sporttak:
ARCATL, BABBADBOCCYCDANEQUEQUmFOOHOCRUGSHOSKISNOSWITATTEN of TRI.

VE
Download hier de classificatieprocedure voor classificeerders van personen met een verstandelijke handicap
Download hier het VE-attest.

VI
Download hier de classificatieprocedure voor classificeerders van personen met een visuele handicap
Download hier het VI-attest.


Meer weten?


Als je nog vragen hebt kan je steeds contact opnemen met classificatie@parantee-psylos.be of 09 243 11 71.
We helpen je graag verder!