Wij hebben een nieuwe website op www.parantee-psylos.be
 

Steun ons

• Ik wil een gift doen
• Wij willen een evenement/actie organiseren
• Ons bedrijf wil partner worden van Parantee vzw

Ik wil een gift doen


U kunt Parantee-Psylos op verschillende manieren financieel ondersteunen.

  • Een gift via overschrijving of pc-banking

U kunt een gift overmaken via een overschrijving of pc-banking op het algemene rekeningnummer van de vzw Parantee-Psylos: rekeningnummer BE74 0682 3627 0607 Parantee-Psylos vzw met mededeling: GIFT

  • Een permanente opdracht

Wanneer u Parantee-Psylos steunt via een doorlopende maandelijkse opdracht, doet u nog meer. U bevestigt uw engagement op langere termijn. Uw steun is niet zomaar éénmalig.
Als u ons graag op deze manier wilt steunen, kan u hier een formulier voor een permanente betalingsopdracht opvragen.

Fiscaal attest
Indien het totaal van uw jaarlijkse giften 40 euro of meer bedraagt, sturen we in maart van het daaropvolgende jaar een fiscaal attest met alle stortingen.
Opgelet: Indien u een fiscaal attest wenst dient u een minimum bedrag van 40 Euro te storten.

Wij willen een evenement/actie organiseren


Een evenement of actie organiseren ten voordele van Parantee-Psylos is een concrete steun voor de gehandicaptensport.
Een sponsorloop, barbecue, concert, fuif, ... laat je fantasie de vrije loop en zorg er mee voor dat mensen met een handicap hun sport kunnen beoefenen

Ons bedrijf wil partner worden van de Parantee-Psylos vzw


Corporate Social Responsibility – Maatschappelijk verantwoordt ondernemen, het is niet meer weg te branden in de bedrijfswereld!
Een aantal bedrijven toonden zich de laatste jaren van hun meest solidaire en sociaal - verantwoordelijke zijde en werden partner van BPC. Zij steunden hiermee niet alleen onze topatleten maar werkten mee aan de uitbouw van sport voor ALLE personen met een handicap.

Herkent uw bedrijf zich hierin ?
Contacteer ons en word partner van Parantee-Psylos vzw. 

  • Partnership

Verbind uw bedrijf aan Parantee-Psylos vzw door een partnerschap aan te gaan voor één of meerdere jaren. Naast nationale partnerships met een grote input naar topsport zijn er ook mogelijkheden op het niveau van beide liga’s met een duidelijke inslag naar sport voor allen en ondersteuning van onze clubs. Of verkiest uw bedrijf een ondersteuning van één bepaalde sporttak, of evenement: ook hier bieden we mogelijkheden.

Een partnership werken wij graag uit op maat van uw bedrijf! Contacteer ons telefonisch (09 243 11 73) of via jeroen.bauters@parantee-psylos.be 

Ook onze clubs kunnen uw steun zeker gebruiken, hun coördinaten vind je op de website. 

  • Evenement

U kunt ons financieel helpen door een activiteit voor personeel en/of klanten op te zetten. Een activiteit gekoppeld aan fundraisingactie krijgt een andere dimensie indien de werkgever belooft het verzamelde bedrag aan te dikken of zelfs te verdubbelen!
Ideeën genoeg om iets in je werkomgeving te organiseren en sporters met een handicap te ondersteunen. Uw bedrijf heeft beslist een origineel en ludiek idee!

  • Eindejaarsbudget

Meer en meer bedrijven doen met oudejaar iets voor het goede doel.
Bedrijven besluiten geen (of goedkopere) eindejaarsgeschenken aan klanten te geven, versturen enkel elektronische nieuwjaarskaarten, schenken een donatie,…
 

  • Een gift

Net als individuele schenkers kan uw bedrijf Parantee-Psylos steunen door middel van een gift per overschrijving op

Rekeningnummer BE74 0682 3627 0607 Parantee-Psylos vzw met mededeling: GIFT
In maart van het volgende jaar sturen wij u een fiscaal attest (vanaf 40€ per jaar).