Over Parantee-Psylos

Doelgroep

Parantee vzw is een erkende sportfederatie met een aanbod voor alle sporters met een handicap en op alle niveaus van de sportieve piramide, van initiatie tot topsport. We stimuleren het sporten in georganiseerd clubverband.

Sport voor mensen met een handicap bestrijkt een breed veld. Atleten met een handicap doen zowel aan recreatiesport als aan competitie- en topsport.

Ongeveer de helft van onze leden sport in recreatief verband. De andere helft sport op competitief vlak. Zij beoefenen zowat alle gekende sporten. Verder zullen mensen met een zelfde handicap tegen elkaar sporten. Zo onderscheiden we sport voor mensen met een motorische, auditieve, visuele of verstandelijke handicap.

Binnen de federatie behoort

  • 45% tot de groep 'sporters met een verstandelijke handicap'
  • 45% tot de groep 'sporters met een fysieke handicap'
  • 9% tot de groep 'sporters met een visuele handicap'
  • 1% tot de groep 'sporters met een auditieve handicap' 

Definitie personen met een handicap
Personen met een handicap omvat personen met langdurige fysieke, psychische, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving en meer bepaald de sportparticipatie.
op basis van de VN-conventie 'Rechten van personen met een handicap' (2006)