Wij hebben een nieuwe website op www.parantee-psylos.be
 

Nieuws

API wat? API wie? … Ons aanspreekpunt integriteit (API) helpt bij vragen rond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

Als sportorganisaties hebben we samen een belangrijke taak om voor onze sporters een plezierige en veilige sportomgeving te creëren. Voor (seksueel) grensoverschrijdend gedrag is dan uiteraard geen plaats.

Parantee-Psylos onderschrijft deze belangrijke boodschap en laat 2 medewerkers de rol van Aanspreekpunt Integriteit ter harte nemen. Dieter, verantwoordelijke ethiek, bijgestaan door clubondersteuner Lore zijn bereikbaar voor wie een vraag, opmerking, klacht of boodschap heeft in verband met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en integriteit.

Voor onze clubs is het minstens even belangrijk om te kiezen voor een duidelijk beleid zonder (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Je kan hiervoor steeds terecht op www.sportmetgrenzen.be waar je ook vormingsmomenten rond dit thema terugvindt. Denk binnen de club na over wie de rol van betrouwbaar aanspreekpunt voor sporters en hun omgeving het best kan invullen. De komende periode informeren we jullie graag verder over deze belangrijke gezamenlijke uitdaging. Hou de flash alvast in de gaten!

Contacteer de federatie-API’s via het e-mailadres api@parantee-psylos.be of telefonisch via 09/243 11 70. Je kan uiteraard ook Dieter of Lore individueel aanschrijven of aanspreken indien je dit wenst. De aanspreekpunten zijn ook te bereiken via deze link.

< Terug