Nieuws

Financiële ondersteuning voor jeugdsportclubs

Aan het eind van 2017 ontvingen 20 Parantee-Psylosclubs een financiële ondersteuning voor jeugdsport. Binnen het project De Jeugd, de DOEkomst engageren ze zich namelijk om zich in te zetten voor jeugdsport en met de steun van Sport Vlaanderen voorziet Parantee-Psylos hiervoor een extra ondersteuning.

Clubs kregen in de loop van 2017 een bezoek van de medewerker jeugdsport, om samen te kijken welke acties er gedaan worden voor de jeugd, en welke accenten er gelegd kunnen worden. Zo werd er bij Wapper sinds dit jaar een onderverdeling gemaakt in niveaugroepen en werd er nieuw materiaal aangekocht. Silverspokes startte een samenwerking met de school Sint-Gregorius om op woensdagmiddag in Gent te komen trainen. Bij Somival werd een nieuwe jeugdcoördinator aangesteld en bij G-sport Tienen bestaat er een watervalsysteem voor kinderen en jongeren die het financieel moeilijker hebben. Deze en nog heel wat good practices werden door de jeugdsportclubs in 2017 uitgevoerd en worden beloond.

ACTIES IN DRIE GEBIEDEN

Binnen het actieplan werden in drie gebieden acties beloond: hoe staat het met het intern draagvlak van de club, is er bijvoorbeeld een commissie specifiek voor de jeugdsport en hoe veel leden zijn er nu eigenlijk? Daarnaast bevraagt het gedeelte over extern draagvlak hoe het netwerk van de club is opgebouwd: met welke scholen, instellingen of verenigingen wordt er samengewerkt? En als laatste bekijken we de effectieve werking van de club: worden er acties gedaan rond het verlagen van de transport- of financiële drempel, werkt de club met aangepast materiaal?

Alle bovenstaande zaken werden beloond en zo wordt een bedrag rechtstreeks naar de clubs bezorgd, op basis van de quotering. Zo ontvingen 20 jeugdsportclubs eind 2017 een mooi nieuwjaarsgeschenk tussen de 250 en de 1100 euro. Hiermee kunnen ze aan de slag om in 2018 verder te investeren in hun jonge sporters, want de jeugd is ook écht de DOEkomst!

Meer informatie over het jeugdsportproject of hoe jij als club kan instappen vind je terug op de website op de rubriek jeugdsport of via jeugdsportproject@parantee-psylos.be.
 


< Terug