Nieuws

Nieuwe club: G-gym 'Ik ben er ook!'

Parantee-Psylos heet een nieuwe club welkom: G-gym ‘Ik ben er ook!’ is een omnisportclub voor jongeren met een beperking. De club richt zich specifiek op sporters met een psychische kwetsbaarheid zoals autismespectrumstoornis (ASS), maar alle kinderen zijn welkom.

“Wij bieden sport en spel voor ieder kind vanaf 5 jaar die om welke reden dan ook (nog) niet kan deelnemen aan een reguliere sportclub. We werken specifiek op maat van sporters met een psychische kwetsbaarheid zoals autisme, maar staan open voor alle kinderen. We willen door middel van sport en spel extra ontwikkelingskansen bieden aan deze kwetsbaardere doelgroep, want sport is er voor iedereen!”, aldus onze gloednieuwe sportclub.

“We werken in kleine groepjes en met een vaste trainingsstructuur en dat onder pedagogische begeleiding. Naast de wekelijkse trainingen, organiseren we nog andere activiteiten zoals thema-trainingen, stage-mogelijkheden voor tieners, initiatielessen voor tieners en ons jaarlijkse sportkamp. Aan tieners met ASS (die dat willen) bieden we de mogelijkheid om een interne opleiding tot hulptrain(st)er te volgen."

We wensen G-gym ‘Ik ben er ook’ veel succes en vooral bakken plezier toe!< Terug