Topsport

Over topsport

Vlaams topsportbeleid

Sport is in België een gemeenschapsmaterie en dus ligt de bevoegdheid van het topsportbeleid in Vlaanderen.
Parantee vzw stippelde in overleg met het Belgian Paralympic Committee een topsportbeleid uit.


Totaalrapport
Tot 2008 werd in Vlaanderen gewerkt aan de hand van de door de atleten behaalde resultaten op internationale wedstrijden, Europese kampioenschappen en wereldkampioenschappen. Het realiseren van de vooropgestelde prestaties gaf recht op deelname aan de Paralympische Spelen.

Na de Paralympische Spelen in Beijing voerde Parantee vzw en het Belgian Paralympic Committee een koerswijziging door.

Naast de prestaties wordt er nu ook rekening gehouden met fysieke, wetenschappelijke, voedingsgerelateerde, medische en psychologische parameters. Dit proces is gekend als het 'totaalrapport'.